Nieuwsoverzicht
NIEUWS

19-1-2021
Winterchallenge: inhalen op zaterdag 23 januari!
 
Gelukkig mag sporten in teamverband nog steeds voor iedereen onder de 18 jaar mits buiten en op de eigen vereniging. En daar hebben we de Winterchallenge voor!

Omdat het afgelopen weekend niet doorging halen we nu het tweede weekend van de Zwaluwen Winterchallenge in, het alternatief voor de competitie die nog stilligt. Deze zaterdag gebeurt dat dus in gemengde vorm. Jongens en meisjes van verschillende teams uit verschillende jeugdlijnen spelen in nieuw gevormde teams.

In de bijlage bij dit nieuwsbericht zit de teamindeling, het wedstrijdschema, wat toelichting en de teamvakken om in te verzamelen. Iedereen is toegewezen aan een nieuw team.

Voor spelers:
 • Check alle informatie in het document: de teamindeling en het wedstrijdschema
 • Kijk goed in welk team je bent ingedeeld
 • Kijk goed in welke kleur shirt (uit/thuis) je speelt
 • Kijk goed naar de tijd waarop je in je teamvak moet zijn. Wees daar op tijd: da’s niet te vroeg en niet te laat
 • Verlaat na de wedstrijd direct het terrein weer
 • Have fun!

Als laatste: afmeldingen
 • Het kan zo zijn dat je deze zaterdag niet kan of wil hockeyen. Hoe meld je je dan af? Afmelden kan deze keer niet niet echt. Dus kan je niet dan kom je niet. We hebben de teams ruim gehouden en rekenenen erop -kijkend naar de opkomst de afgelopen weken- dat er voldoende spelers zijn. 
 • Voor de coaches: mocht blijken dat je toch (net) niet genoeg spelers hebt regel dan met je directe tegenstander dat de teams even groot gemaakt worden.

Natuurlijk houden we de persconferentie van aanstaande woensdag weer goed in de gaten. Mocht deze aanleiding geven tot een wijziging in het programma dan informeren we iedereen weer via de site en Zwaluwen-app.. 

Heel veel hockeyplezier!

Met warme groet, de Winterchallengecie

 19-11-2020
Gezocht
 

GEZOCHT!

 

Sponsorcommissie

Een sponsorcommissie heeft een belangrijke en omvangrijke taak. Vaak wordt vooral gedacht aan sponsorwerving, maar er zijn veel meer taken die door moeten worden ingevuld.

Denk aan de communicatie met de sponsors en het organiseren van bijeenkomsten en het organiseren van de sponsoruitingen. Een sponsorcommissie kan het best geleid worden als een klein bedrijf: met duidelijke functies en bijbehoren verantwoordelijkheden, taken en afspraken.

Om goed te kunnen functioneren heeft een sponsorcommissie tenminste drie leden nodig. Per twintig sponsors zou hier een extra lid aan moeten worden toegevoegd. Een club met honderd sponsors zou dus een sponsorcommissie van zeven leden moeten hebben. Bij Zwaluwen wordt op dit moment de sponsorcommissie geleid vanuit de Omni. Het is raadzaam dat alle afdelingen hierin vertegenwoordigd zijn.

Hoofdtaken sponsorcommissie

De belangrijkste taken van de sponsorcommissie zijn:

 • Commercie: Het werven van nieuwe sponsors en het beheren van bestaande sponsorrelaties.
 • Administratie en organisatie: Het opstellen van contracten, factureren, het verzorgen van de sponsoruitingen en voeren van de debiteurenadministratie.
 • Communicatie: Het regelmatig communiceren naar de sponsors en het organiseren van evenementen.

 

Deze drie taken vergen verschillende vaardigheden, vandaar dat tenminste een team van drie personen gewenst is. Hierbij hebben de drie leden passende vaardigheden, kwaliteiten en ervaring. Bijvoorbeeld omdat het werk in het dagelijks leven in lijn ligt met de functie in de sponsorcommissie.

Heb je interesse om je op deze manier voor de club in te zetten? Stuur een mail naar [email protected]

 

 

VOG

Al de trainers en coaches van Zwaluwen dienen een VOG (verklaring van goed gedrag) aan te vragen alvorens ze training gaan geven.

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt Justitie of er strafbare feiten op de naam staan die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor u de VOG aanvraagt.

Zwaluwen zoekt iemand die deze administratieve taak op zich wil nemen en het in goede banen te leiden. Je zorgt dat alle VOG’s van alle trainers en coaches geregeld worden en aanwezig zijn.

Heb je interesse om dit klusje op te pakken? Stuur dan een mail naar [email protected]

 

Kijk ook eens op de website onder vacatures voor andere taken: 

https://hockey.zu1911.nl/site/default.asp?Option=2502&stcname=declub_vacatures&m=1


 

19-10-2020
Geen zaalhockey voor Zwaluwen Utrecht
 

Het bestuur heeft besloten om alle teams terug te trekken en daarmee af te zien van deelname aan de zaalcompetitie van de KNHB voor het seizoen 2020-2021. Het nemen van deze  beslissing valt ons zwaar, omdat we weten hoe leuk veel van de leden deze winterse invulling van onze sport vinden.

De onzekere situatie nú en in de komende maanden over de doorgang van de hockeycompetities, èn omdat veel clubs in Utrecht en omgeving al een soortgelijk besluit hebben genomen, was aanleiding voor ons om onze deelname aan de zaalcompetitie te heroverwegen.

 

We vinden het niet verantwoord om met de kennis van vandaag en het dringende overheidsverzoek om het sociale verkeer te beperken toch veel verplaatsingen en sociale contacten op gang te brengen door deel te nemen aan de zaalcompetitie. Gezien de huidige ontwikkelingen rond het aantal positieve testgevallen vinden wij het niet gepast om binnensport met  divers samengestelde groepen te faciliteren. Om die reden hebben we besloten ook de zaaltrainingen te annuleren.

 

Niet het belangrijkste, maar zeker wel een relevant argument is het financiële risico dat we lopen. Als we gaan zaalhockeyen, gaan we per (jeugd)lid minimaal 75€ verplichtingen aan, waarvan op voorhand bekend is dat we die niet gecompenseerd krijgen, mocht de competitie worden stilgelegd. Daarnaast moeten veel jonge spelers elk jaar investeren in passende zaalschoenen,  handschoentje en zaalstick, wat zeer waarschijnlijk dit jaar voor niets zal blijken te zijn.

 

Dit alles overziend vinden we het schrappen van het zaalseizoen de beste keuze. De aan de zaalhockey gelieerde contributie zal niet worden geïnd.

 

We blijven doortrainen op het veld en komen later deze week bij de managers van jeugdteams en aanvoerders van seniorenteams terug om de belangstelling voor deelname aan de KNHB midwinter competitie te inventariseren.

 

We rekenen op jullie begrip voor deze moeilijke keuze.

 

14-11-2019
Clubbijdrage voor teamactiviteit
 

Ook in het seizoen 2020-2021 stellen we vanuit de club voor elk team een budget van een halve contributie beschikbaar voor teambuilding activiteiten. Effectief is dat per leeftijdscategorie:

F-jeugd

141,50 euro

E-jeugd

146,50 euro

D-jeugd

163,00 euro

C-jeugd

163,00 euro

B-jeugd

171,50 euro

A-jeugd

171,50 euro

Senioren

177,50 euro


Het bedrag kun je declareren nadat de activiteit heeft plaatsgevonden, waarbij een rekening (of meerdere indien van toepassing) van de activiteit en een foto van het team tijdens de activiteit nodig zijn om aan te tonen dat e.e.a. heeft plaatsgevonden.

De declaratie kan worden ingestuurd naar dit het mailadres van de penningmeester