Nieuwsoverzicht
Gezocht
19-11-2020  | 

GEZOCHT!

 

Sponsorcommissie

Een sponsorcommissie heeft een belangrijke en omvangrijke taak. Vaak wordt vooral gedacht aan sponsorwerving, maar er zijn veel meer taken die door moeten worden ingevuld.

Denk aan de communicatie met de sponsors en het organiseren van bijeenkomsten en het organiseren van de sponsoruitingen. Een sponsorcommissie kan het best geleid worden als een klein bedrijf: met duidelijke functies en bijbehoren verantwoordelijkheden, taken en afspraken.

Om goed te kunnen functioneren heeft een sponsorcommissie tenminste drie leden nodig. Per twintig sponsors zou hier een extra lid aan moeten worden toegevoegd. Een club met honderd sponsors zou dus een sponsorcommissie van zeven leden moeten hebben. Bij Zwaluwen wordt op dit moment de sponsorcommissie geleid vanuit de Omni. Het is raadzaam dat alle afdelingen hierin vertegenwoordigd zijn.

Hoofdtaken sponsorcommissie

De belangrijkste taken van de sponsorcommissie zijn:

  • Commercie: Het werven van nieuwe sponsors en het beheren van bestaande sponsorrelaties.
  • Administratie en organisatie: Het opstellen van contracten, factureren, het verzorgen van de sponsoruitingen en voeren van de debiteurenadministratie.
  • Communicatie: Het regelmatig communiceren naar de sponsors en het organiseren van evenementen.

 

Deze drie taken vergen verschillende vaardigheden, vandaar dat tenminste een team van drie personen gewenst is. Hierbij hebben de drie leden passende vaardigheden, kwaliteiten en ervaring. Bijvoorbeeld omdat het werk in het dagelijks leven in lijn ligt met de functie in de sponsorcommissie.

Heb je interesse om je op deze manier voor de club in te zetten? Stuur een mail naar [email protected]

 

 

VOG

Al de trainers en coaches van Zwaluwen dienen een VOG (verklaring van goed gedrag) aan te vragen alvorens ze training gaan geven.

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt Justitie of er strafbare feiten op de naam staan die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor u de VOG aanvraagt.

Zwaluwen zoekt iemand die deze administratieve taak op zich wil nemen en het in goede banen te leiden. Je zorgt dat alle VOG’s van alle trainers en coaches geregeld worden en aanwezig zijn.

Heb je interesse om dit klusje op te pakken? Stuur dan een mail naar [email protected]

 

Kijk ook eens op de website onder vacatures voor andere taken: 

https://hockey.zu1911.nl/site/default.asp?Option=2502&stcname=declub_vacatures&m=1terug naar vorige scherm