Opzeggen lidmaatschap 
Opzeggen lidmaatschap

Opzegging dient te geschieden voor 1 mei van het betreffende verenigingsjaar. Opzeggingen dienen per e-mail te worden gericht aan de ledenadministratie: [email protected]. Een opzegging is pas geldig als het betreffende lid per e-mail een bevestiging van de opzegging van de ledenadministratie heeft ontvangen. Wanneer een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, blijft het lid de jaarlijkse bijdrage voor het hele volgende verenigingsjaar verschuldigd.