Ongevallenverzekering 
Ongevallenverzekering

De hockeyafdeling Zwaluwen Utrecht 1911 heeft voor haar leden en haar vrijwilligers een verzekering afgesloten via de KNHB (Koninklijke Nederlandse Hockey Bond). Dit betreft een collectieve ongevallenverzekering, welke is ondergebracht bij Interpolis verzekeringen. De verzekering geldt voor alle door de Zwaluwen Utrecht 1911 of de KNHB georganiseerde activiteiten.
Als u bijvoorbeeld tijdens het verrichten van vrijwilligers werkzaamheden voor de vereniging of tijdens het sporten een ongeluk krijgt en daardoor blijvend invalide raakt of in het ergste geval overlijdt, ontvangt u dan wel uw nabestaanden een uitkering.

De medische kosten worden tot een bepaalde hoogte vergoed, voor zover uw eigen verzekering de kosten niet (volledig) dekt. U spreekt dus altijd eerst uw eigen ziektekostenverzekeraar aan, als u medische kosten heeft moeten maken. Als uw ziektekostenverzekeraar niet tot vergoeding over gaat, kan u uw nota's samen met de schriftelijke afwijzing van uw ziektekostenverzekering bij Interpolis indienen. Mogelijk dat Interpolis kosten vergoedt, die uw eigen ziektekostenverzekeraar niet vergoedt.
Klik hier voor informatie.
 
Vrijwilligersverzekering Utrecht

Verder is de "vrijwilligersverzekering" van de gemeente Utrecht van toepassing. Hier valt o.m. onder:
- een aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers;
- een ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering;
- een schadeverzekering inzittenden;
- een rechtsbijstandsverzekering.