Arbitrage en spelregels 

De spelregels
Op de website van de KNHB staat veel informatie over spelregels en arbitrage. 

Klik hier om de regels van de jongste jeugd tot en met de senioren en de zaal te raadplegen

Fluiten jeugd zaterdag

Wie fluiten welke wedstrijden bij de jeugd?

·      We streven ernaar dat iedereen de scheidsrechters krijgt die past bij het niveau van zijn wedstrijd.

·      De arbitrage van alle lijnteams (1eelftallen) van de jeugd wordt vanuit ZUMo-W ingepland

·      Arbitrage van de niet lijnteams van de  C en D jeugd: De thuisspelende A- en B-teams gaan zoveel mogelijk C en D wedstrijden fluiten in duo's!

Dit betekent dat, indien er een A of B team staat ingedeeld zij twee scheidsrechters leveren en dit in Lisa registreren. In dit geval fluiten dus geen ouders. We weten nu al dat er niet altijd voldoende thuisspelende A/B teams zijn. In dat geval wordt de wedstrijd gefloten door een ouder en een speler uit een ingedeeld seniorenteam. Als in Lisa te zien is dat een seniorenteam is ingedeeld, dan regelt het team dus zelf ook een scheidsrechter vanuit de ouders.

·      Arbitrage van de niet lijnteams van A en B jeugd: worden gefloten door een ouder en een scheidsrechter uit de ZUMo-W pool, of door een ouder en een ingedeelde senior. Hier moet dus elke thuiswedstrijd een ouder fluiten.

Teams die niet zijn komen opdagen, worden extra ingedeeld. Hopelijk is dit niet nodig en zorgen we er met zijn allen voor dat er voldoende scheidsrechters staan op zaterdag.

Als je geen scheidsrechters binnen je team kunt vinden voor de wedstrijd waarvoor je team is ingedeeld, probeer dan te ruilen met een ander team, hier iets over af te spreken met de coach van het betreffende jeugdteam (voor senioren) of seniorenteam (voor de jeugd).

Als aanvoerder/manager blijf je er altijd zelf verantwoordelijk voor dat er een scheidsrechter staat. Dus als je iemand geregeld hebt, check dit dubbel om te voorkomen dat iemand niet op komt dagen. Het is niet de bedoeling (want zo goed als onmogelijk) dat de lasten van het niet vinden van een scheidsrechter op de arbitragecommissie afgeschoven worden.

Fluiten senioren op zondag

·      We streven ernaar dat iedereen de scheidsrechters krijgt die past bij het niveau van zijn wedstrijd

·      Voor de wedstrijden van Dames 1 en Heren 1 worden scheidsrechters door de arbitragecommissie ingedeeld uit de ZUMo-W pool.

·      Indien we voldoende deelnemers hebben aan ZUMo-W gaan we ook scheidsrechters op naam toewijzen aan HVetA, D2, H2, DVetA (in willekeurige volgorde) 

·      Het Wedstrijdsecretariaat Senioren wijst aan elke thuiswedstrijd van een seniorenteam een ander thuisspelend team toe die die wedstrijd dient te fluiten (of ervoor zorgt dat deze gefloten wordt). Hierbij zorgen de fluitende teams er zoveel mogelijk voor dat bij het niveau van de te fluiten wedstrijd een passend niveau van scheidsrechters wordt geleverd. 

 

Scheidsrechtercursussen
Minimaal twee keer per jaar wordt een scheidsrechtersexamen georganiseerd. De voorbereiding hiervan vindt plaats door middel van e-learning. Met een inlogcode (verstrekt oor de arbitragecommissie) kan men ter voorbereiding op het examen dertig dagen op internet oefenen, onder andere met leuke en duidelijke filmpjes. Het examen vindt (nog) 'ouderwets' plaats op de club door middel van dertig meerkeuze vragen en wordt afgenomen door een examinator van de KNHB. Voor vragen of opmerkingen over scheidsrechterscursus en/of examen kun je je wenden tot [email protected].

De cursus is zowel voor senioren als voor ouders van junioren bedoeld. Vanuit de KNHB is iedere speler vanaf zestien jaar verplicht een scheidsrechterskaart te hebben. 

ZUMo-W: Vind je het leuk om te fluiten?

Arbitrage heeft een groot effect op het spelplezier van spelers, coaches en ouders langs de lijn. Zwaluwen wil graag het algemene niveau van arbitrage naar een hoger plan trekken. We zijn vorig jaar al gestart met een klas van zogenaamde CS+ ers (Club Scheidsrechter +), arbiters die geacht worden de wedstrijden van de lijnteams (1e elftallen) goed te begeleiden. Deze groep zijn we aan het uitbreiden. Daarnaast hebben we  een grote stevige schil nodig hebben van goede en ervaren reguliere clubscheidsrechters. We weten dat ze er zijn maar we hebben ze nog niet met naam in kaart en in Lisa.

We noemen de pool van CS+ en enthousiaste scheidsrechters ZUMo-W (Zwaluwen Utrecht Masters of Whistle). Deze bestaat uit de arbitragetoppers en zij die dat willen worden. Leden van ZUMo-W zijn senioren, ouders en oudere jeugd met enthousiasme en ambitie m.b.t. het fluiten.

Zou je best eens een enkele keer een onervaren scheidsrechter willen begeleiden? En/of fluit je liever juist de wat pittiger wedstrijden? Stuur dan een berichtje naar[email protected]. We zijn namelijk bezig ZUMo-W uit te breiden met mensen die het leuk vinden om te fluiten of een enkele keer nieuwe scheidsrechters willen begeleiden. Het is volledig vrijblijvend. Vanuit de club is er vraag naar begeleiding en goede scheidsrechters en we willen graag weten wie we daarvoor kunnen benaderen. Het zou mooi zijn als we elkaar hierin kunnen helpen.

Digitaal wedstrijdformulier (DWF)
Zowel voor de senioren als de jeugd is ondertussen het digitale wedstrijdformulier ingevoerd. Hier vind je de link naar het DWF: http://hockey.zwaluwenutrecht1911.nl/formulier. Voor vragen of opmerkingen over het DWF kunnen coaches en aanvoerders zich wenden tot [email protected]en kunnen scheidsrechters zich wenden tot [email protected].

Contact

Mailen met vragen kunnen altijd naar:

[email protected].