Spelregels en arbitrage 
De spelregels
Op de website van de KNHB staat veel informatie over spelregels en arbitrage. Zo is hier het spelreglement veldhockey vanaf augustus 2012 te vinden; dit is van toepassing op alle elftallen. De spelregels in een notendop vind je hier: http://www.knhb.nl/arbitrage/spelregels+en+briefings/spelreglement+veldhockey/DU21587_Hockey+spelregels+in+een+notendop.aspx. Ook voor de jongste jeugd (3-, 6- en 8-tallen) staan hier de spelregels. Tevens zijn de regels voor het zaalhockey hier opgenomen.

Digitaal wedstrijdformulier (DWF)
Zowel voor de senioren als de jeugd is ondertussen het digitale wedstrijdformulier ingevoerd. Dit zou veel tijd en moeite moeten besparen ten opzichte van het papieren wedstrijdformulier. Hier vind je de link naar het DWF: http://hockey.zwaluwenutrecht1911.nl/formulier. Voor vragen of opmerkingen over het DWF kunnen coaches en aanvoerders zich wenden tot [email protected] en kunnen scheidsrechters zich wenden tot [email protected].

Scheidsrechtercursussen

Minimaal twee keer per jaar wordt een scheidsrechtersexamen georganiseerd. De voorbereiding hiervan vindt plaats door middel van e-learning. Met een inlogcode (verstrekt oor de arbitragecommissie) kan men ter voorbereiding op het examen dertig dagen op internet oefenen, onder andere met leuke en duidelijke filmpjes. Het examen vindt (nog) 'ouderwets' plaats op de club door middel van dertig meerkeuze vragen en wordt afgenomen door een examinator van de KNHB. Voor vragen of opmerkingen over scheidsrechterscursus en/of examen kun je je wenden tot [email protected].

De cursus is zowel voor senioren als voor ouders van junioren bedoeld. Vanuit de KNHB is iedere speler vanaf veertien jaar verplicht een scheidsrechterskaart te hebben.
 
Fluiten jeugd zaterdag
Sinds dit seizoen worden de jeugdwedstrijden gefloten door één ouder en één senior. Tot nu toe krijgen we hier positieve reacties op, maar het blijft belangrijk dat de fluiters op de hoogte gebracht worden van hun beurt. Voor de jeugdteams is het belangrijk dat er genoeg ouders zijn die kunnen fluiten, zodat de last niet op één of twee ouders ligt.
 
Seniorenteams die niet zijn komen opdagen, worden extra ingedeeld. Hopelijk is dit niet nodig en zorgen we er met zijn allen voor dat er voldoende scheidsrechters staan op zaterdag.
 
Als je geen scheidsrechters binnen je team kunt vinden voor de wedstrijd waarvoor je team is ingedeeld, probeer dan te ruilen met een ander team, hier iets over af te spreken met de coach van het betreffende jeugdteam (voor senioren) of seniorenteam (voor de jeugd).
 
Als aanvoerder/coach blijf je er altijd zelf verantwoordelijk voor dat er een scheidsrechter staat. Dus als je iemand geregeld hebt, check dit dubbel om te voorkomen dat iemand niet op komt dagen. Het is niet de bedoeling (want zo goed als onmogelijk) dat de lasten van het niet vinden van een scheidsrechter op de arbitragecommissie afgeschoven worden.
 
In noodgevallen wordt de arbitragecommissie ([email protected]) wel graag op de hoogte gebracht van de situatie, misschien dat we nog wat tips kunnen geven.
 
Vind je het leuk om te fluiten?
En zou je best eens een enkele keer een onervaren scheidsrechter willen begeleiden? En/of fluit je liever juist de wat pittiger wedstrijden? Stuur dan een berichtje naar [email protected]. We zijn namelijk bezig een groep te vormen met scheidsrechters die het niet vervelend vinden om te fluiten of een enkele keer nieuwe scheidsrechters willen begeleiden. Het is volledig vrijblijvend. Vanuit de club is er vraag naar begeleiding en goede scheidsrechters en we willen graag weten wie we daarvoor kunnen benaderen. Het zou mooi zijn als we elkaar hierin kunnen helpen.
 
Contact
Ernestien van de Griendt en Jacoline Kool
Iedere zondagavond wordt sowieso de arbitragemail gecheckt: [email protected].