Vacatures 

Penningmeester Hockey  

Het bestuur is op zoek naar een nieuwe penningmeester. In de najaars ALV (november) treedt de huidig penningmeester af, die dan aan het eind van zijn statutair toegestane zittingsperiode is gekomen.


Taken:

Het ondersteunen van de hockey afdeling met een gezond financieel beleid. Hier hoort bij:

- het opstellen van de begroting samen met commissies  

- bewaken dat binnen begroting gewerkt wordt 

- betalingen verrichten aan leveranciers en trainers/coaches

- het (doen) verzorgen van de financiele administratie (er komt administratieve ondersteuning voor alle afdeling vanuit de omni) 

- het (doen) verzorgen van de incasso van contributies

- contracten met sponsoren, trainers en andere leveranciers opvolgen

- samen met de collega's van de andere sportafdeling een gezonde OMNI brede financiele huishouding van Zwaluwen als geheel


We streven ernaar om op de dossiers administratie, sponsoring en accomodatie de voordelen van Zwaluwen als geheel beter te benutten.  


Tijdsindeling:

-        Je zal 1x per 2/3 weken een bestuursvergadering bijwonen

- het reguliere penningmeesterwerk kost gemiddeld een paar uur per week, waarbij de seizoensstart intensief is.           

-        Je bent aanwezig op de algemene ledenvergaderingen, 2x per jaar.                               

-        Je neemt deel aan de financiele commissie van de omni die 4 keer per jaar bijeenkomt


Heb je interesse? Stuur een mail naar [email protected]l


Algemeen (senioren) bestuurslid 

Het bestuur is per direct op zoek naar een algemeen bestuurslid.

 

Taken:

Het senior lid zal een verbinding zijn met de seniorenafdeling.

Het bestuurslid is een verbinder tussen het bestuur en diverse commissies. Hij/zij is goed op de hoogte wat er binnen de vereniging speelt doordat hij/zij zich regelmatig laat informeren door de commissies, maar laat de commissie hun werk zelfstandig uitvoeren. 

 

Tijdsindeling:

-        Je zal 1x per 2/3 weken een bestuursvergadering bijwonen            

-        Je bent aanwezig op de algemene ledenvergaderingen, 2x per jaar.                                 

-        Je neemt deel aan de bijeenkomsten van de betreffende commissies uit de portefeuille, eens per 4 weken.


Heb je interesse? Stuur een mail naar [email protected]


Lijncoordinator, jeugd 

Taken:

De lijncoördinator is het aanspreekpunt voor de teams, spelers, ouders, coaches en trainers binnen de eigen lijn. 

 

Functie-inhoud

Organisatie en begeleiding van teams en coaches:

A. Indelen van de teams per lijn voor de verschillende leeftijdscategorieën aan de hand van de beoordelingen / spelersvolgsysteem in Lisa, in samenwerking met de coördinatoren van de aansluitende lijnen en TC.

B. Aangeven van de aan te vragen klasse waarin de betreffende teams gaan spelen

C. Begeleiden van de coaches; nieuwe coaches tijdens de eerste wedstrijd bijstaan, informeren naar ervaringen

D. Organiseren, samen met TC en/of bijwonen van coachavonden

E. Centraal aanspreekpunt voor coaches

F. Gedurende de competitie alert zijn op een eventuele (betere) herindeling van teams en klassen

G. Het goed volgen van een lijn. Dit betekent regelmatig de teams zien in wedstrijden en trainingen en korte gesprekken met de coach van het betreffende team (gemiddeld tweemaal tijdens de herfstcompetitie en tweemaal tijdens de lentecompetitie).

H. Bijzondere zaken schriftelijk vastleggen voor de nieuwe teamindelingen

 

Tijdsindeling:

Gemiddeld 1 uur per week

(in het begin en aan het einde van het seizoen is de tijdsbesteding hoger)

• Tijdens seizoen circa 1x per drie maanden vergadering

• Jaarvergadering technische commissie bijwonen

• Besprekingen met spelers/speelsters, trainers, coaches

• Telefonische en mail contacten enkele uren per maand


Kwalificaties

• Goede communicatieve vaardigheden

• Kennis van hockey en inzicht in spelerskwaliteiten

• Organiserend vermogen

• Conformeren aan het beleid en de visie van de vereniging

 

 

Heb je interesse? Stuur een mail naar [email protected]


Technische commissie 

Per direct is er vraag naar een lid voor de technische commissie, jeugdafdeling.

 

Taken:

De Technische Commissie heeft een brede taak binnen Zwaluwen. 

Zorgen samen met de jeugdtrainers/coaches voor de teamindelingen. 

Het maken van het trainingsschema in samenwerking met de seniorencommissie een jaarlijks terugkerende taak. 

Uitzetten van de leerlijnen van de trainers 

Contact houden met betrokkenen zoals lijn coördinatoren, mentoren, managers, (ouder)coaches,  (jeugd)trainers en natuurlijk de spelers.  


Tijdsindeling:

-        Je zal 1x per 2/3 weken een vergadering bijwonen   

                              

Op dit moment bestaat de TC uit 4 vaste leden. We willen graag meer mensen in de TC. Je bent van harte welkom. Om samen met andere leden en ouders de handen uit de mouwen te steken. Kom kennismaken met de TC, woon een vergadering bij en kijk of het klikt! want #zwaluwenzijnwesamen

Heb je interesse? Stuur een mail naar [email protected]


Activiteiten commissie

De Activiteitencommissie houdt zich bezig met de organisatie van allerlei leuke extra's. Denk aan Sinterklaas voor de jongste jeugd, het openingstoernooi en gezellige hockeyfeesten voor de senioren. Om het team te versterken is de AC op zoek naar een nieuwe collega, liefst iemand uit de senioren. Lijkt het jou leuk om een bijdrage te leveren aan de feestvreugde? 

Meld je dan snel aan! [email protected]


Wedstrijdsecretariaat

Na dit seizoen treden de dames van het jeugd wedstrijdsecretariaat af, na 4 seizoenen. Er zijn nieuwe opvolgers gewenst vanaf maart/april 2022.

Taken;

Het plannen van alle jeugdwedstrijden.

Contact met de KNHB

Vind jij het leuk om de club te helpen door deze taak op te pakken?  Opgeven als duo mag ook, mail ons op [email protected] zwaluwenutrecht1911.nl


Communicatie commissie

De Communicatie Commissie maakt een paar keer per jaar deze nieuwsbrief en post doorlopend berichten via de socials. Op dit moment bestaat de Commissie uit 2 personen en voor een goede balans willen dit graag uitbreiden. Wil jij een bijdrage leveren aan goede maar juist ook leuke communicatie tussen vereniging en leden en ben je handig met de verschillende socials? Sluit je dan bij ons aan! Stuur een pb via een van onze social-kanalen of stuur ons een mail.


Supervisoren Nest

Om het Nest goed te laten draaien zijn we op zoek naar supervisoren voor het Zwaluwennest. Als supervisor open en sluit je het Zwaluwennest en ben je het (telefonische) aanspreekpunt voor de ouders die de bardienst draaien. Je bent dus niet de hele dag aanwezig op Zwaluwen. We zijn op zoek naar versterking. Idealiter heb je zo'n 1x per zes weken dienst als supervisor . 

Meld je snel aan op [email protected] zwaluwenutrecht1911.nl


Arbitragecommissie

Wanneer de arbitrage bij onze club je aan het hart gaat,  dan is dit de ideale vacature voor jou! We zijn op zoek naar iemand die mee wil werken aan de arbitrage naar een hoger plan te trekken en dit efficiënt vormgeven.

Daarnaast zijn we natuurlijk op zoek naar extra handen die ons kunnen helpen met het maken van indelingen en het verzorgen van de opleidingen. 

De arbitragecommissie komt 1 keer in de 6 weken bij elkaar. Een doorlopende taak van de commissie is het bijhouden van de mailbox. Een andere terugkerende taak is het organiseren van scheidsrechteravond (examen, cursus en informatiemomenten)

Interesse? Meld je bij  [email protected]