Commissie van vertrouwenspersonen 
Zwaluwen heeft voor haar (jeugd) leden een Commissie van Vertrouwenspersonen, waar leden, in het geval hen iets vervelends overkomt waarbij het Veilige sportklimaat in het geding is, zich toe kunnen wenden.