Inschrijvingsformulier Seizoen 2023-2024


Zwaluwen Utrecht 1911 afdeling hockey heeft ieder voorjaar een inschrijfperiode waarin geïnteresseerden zich in kunnen schrijven voor een lidmaatschap in het volgende seizoen, via het onderstaande digitale inschrijfformulier.


De inschrijfperiode voor het seizoen 2024-2025 loopt van 1 maart tot 1 mei 2024.


De contributie van het seizoen 2023-2024 staat vermeld op de site. In de voorjaars ALV van medio mei wordt de contributie van het nieuwe seizoen vastgesteld. Hierbij moet o.a. rekening gehouden worden met jaarlijkse kostenstijging t.g.v. inflatie.

Jeugd en Jongste jeugd

Voor de jeugd en jongste jeugd duurt de inschrijfperiode tot en met 30 april. Bij meer animo dan plaats zal er geloot worden. Dit geldt voor personen geboren vóór 1-10-2017.


In aanvulling daarop is aanmelding mogelijk voor schoolgaande kinderen die zijn geboren op of na 1-10-2017 en vóór 1-1-2018, indien het kind komend seizoen op school is ingedeeld in groep 3. Vermeld dit dan duidelijk bij de inschrijving.


Er zijn verschillende voorrangscriteria voor een lidmaatschap. Het tijdstip van inschrijving tijdens de inschrijfperiode speelt hierbij geen rol. De volledige aanmeldingsprocedure vind u hier.


Senioren

Omdat er ook bij de senioren helaas niet voor iedereen plek is, worden de beschikbare plaatsen toegewezen aan de ingeschrevenen. Toewijzing vindt vooral plaats op basis van volgorde van inschrijving. Mensen die zich tijdig, in de inschrijfperiode, hebben ingeschreven gaan voor. Een beschikbare plek in een passend team voor de kandidaat is een belangrijk aanvullend criterium. 


Dames 1 en Heren 1

Voor de senioren selectieteams Heren 1 en Dames 1 worden aparte selectietrainingen georganiseerd. Nadere informatie hieromtrent kan worden verkregen via de technische commissie ([email protected]).

 

 


 


Hoe wilt u inschrijven?
   
Let op:
  Hieronder vult u de persoonlijke gegevens van uw kind in

 
Persoonlijke gegevens aspirant lid
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Type lidmaatschap
   
Financieel
  Zie voor de regels rondom contributie het Huishoudelijk Reglement (opent in nieuw venster): https://hockey.zu1911.nl/files/library/hr_zwaluwen_utrecht_1911_hockey.pdf

 
   
 
   
 
   
U-Pas
  De U-pas is een kortingspas voor inwoners van Utrecht, Houten, Breukelen, Maarssen, De Bilt, Nieuwegein en IJsselstein met een laag inkomen. U-pashouders krijgen met de pas korting op sport, recreatie en cultuur.

 
   
Ervaring
   
   
Voor junioren: Gegevens ouder(s)/verzorger(s)
   
   
  (Geheel getal)  
   
Voorkeuren spelniveau en veldpositie (senioren)
   
   
Vrijwilligerstaken - waar bent u goed in ?
  Zwaluwen is een club voor en door vrijwilligers. Enkel contributie betalen volstaat niet om uw hockeywedstrijden en trainingen mogelijk te maken. Daarom zetten nagenoeg alle trainers, coaches, bestuursleden en commissieleden zich in als vrijwilliger. Ook van u verwachten we een bijdrage aan de club. Het geeft niet welke, voor elke bijdrage is een plek. U hoeft hier niet wekelijks inzetbaar voor te zijn; ook voor eenmalige taken hebben we mensen nodig. We vragen u onderstaande vragen zo volledig mogelijk in te vullen zodat we uw kwaliteiten zo goed mogelijk kunnen matchen tot wederzijds voordeel en plezier!

 
   
   
   
   
Voorrang bij toelating
  Familieleden, en mensen die al eerder hebben getracht lid te worden maar in eerdere jaren zijn uitgeloot hebben voorrang bij loting. Om voor familievoorrang in aanmerking te komen moet het familielid tenminste sinds de start van het huidige veldseizoen (vorige zomer) lid zijn van Zwaluwen

 
   
   
   
Welke (relevante) diploma’s bezit u?
   
 
   
   
   
Sponsoring
   
Tot slot
   
   
   
 
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.