Inschrijfformulier Seizoen 2021-2022


Zwaluwen Utrecht 1911 afdeling hockey heeft ieder voorjaar een inschrijfperiode waarin geïnteresseerden zich in kunnen schrijven voor een lidmaatschap in het volgende seizoen, via het onderstaande digitale inschrijfformulier.

 

Op 1 maart 2021 start de inschrijfperiode voor het seizoen 2021-2022.


Punt van aandacht contributie-ontwikkelingen:

De contributie op de site vermeld is die van het seizoen 2020-2021. In de voorjaars ALV van medio mei wordt de contributie van het nieuwe seizoen vastgesteld. Hierbij moet rekening gehouden worden met:

 

  • Jaarlijkse kostenstijging t.g.v. inflatie
  • Mogelijk een corona toeslag om gemiste inkomsten uit horeca-uitbating te compenseren.Jeugd en Jongste jeugd

Voor de jeugd en jongste jeugd duurt de inschrijfperiode tot en met 15 april en is dus gesloten. Alleen inschrijvingen voor jongens in de Benjaminleeftijd worden nog in behandeling genomen.

Aanmelden is mogelijk voor personen geboren vóór 1-10-2015.

In aanvulling daarop is aanmelding mogelijk voor schoolgaande kinderen die zijn geboren op of na 1-10-2015 en vóór 1-1-2016, indien het kind komend seizoen op school is ingedeeld in groep 3. Vermeld dit dan duidelijk bij de inschrijving.


Er zijn verschillende voorrangscriteria voor een lidmaatschap. Het tijdstip van inschrijving tijdens de inschrijfperiode speelt hierbij geen rol. Bij de junioren zijn er in de meeste leeftijdscategorieën erg weinig opzeggingen, dus voor die categorieën, anders dan de Benjamins, is de kans op een lidmaatschap relatief klein.

De volledige aanmeldingsprocedure vind u hier


Senioren

De inschrijving voor senioren is mogelijk voor personen geboren vóór 1-10-2004.


Omdat er ook bij de senioren helaas niet voor iedereen plek is, worden de beschikbare plaatsen toegewezen aan de ingeschrevenen. Toewijzing vindt vooral plaats op basis van volgorde van inschrijving (inschrijvingen tijdens de inschrijfperiode sluitend op 15 april gaan voor), waarbij een plek in een passend team voor de kandidaat een belangrijk aanvullend criterium is.

 

Dames 1 en Heren 1

Voor de senioren selectieteams Heren 1 en Dames 1 worden aparte selectietrainingen georganiseerd. Nadere informatie hieromtrent kan worden verkregen via de technische commissie ([email protected])


Het is niet meer mogelijk om voor het lopende seizoen in te schrijven.

 

 


 


Hoe wilt u inschrijven?
   
Let op:
  Hieronder vult u de persoonlijke gegevens van uw kind in

 
Persoonlijke gegevens aspirant lid
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Type lidmaatschap
   
Financieel
  Zie voor de regels rondom contributie het Huishoudelijk Reglement (opent in nieuw venster): https://hockey.zu1911.nl/files/library/hr_zwaluwen_utrecht_1911_hockey.pdf

 
   
 
   
 
   
U-Pas
  De U-pas is een kortingspas voor inwoners van Utrecht, Houten, Breukelen, Maarssen, De Bilt, Nieuwegein en IJsselstein met een laag inkomen. U-pashouders krijgen met de pas korting op sport, recreatie en cultuur.

 
   
Ervaring
   
   
Voor junioren: Gegevens ouder(s)/verzorger(s)
   
   
  (Geheel getal)  
   
Voorkeuren spelniveau en veldpositie (senioren)
   
   
Vrijwilligerstaken - waar bent u goed in ?
  Zwaluwen is een club voor en door vrijwilligers. Enkel contributie betalen volstaat niet om uw hockeywedstrijden en trainingen mogelijk te maken. Daarom zetten nagenoeg alle trainers, coaches, bestuursleden en commissieleden zich in als vrijwilliger. Ook van u verwachten we een bijdrage aan de club. Het geeft niet welke, voor elke bijdrage is een plek. U hoeft hier niet wekelijks inzetbaar voor te zijn; ook voor eenmalige taken hebben we mensen nodig. We vragen u onderstaande vragen zo volledig mogelijk in te vullen zodat we uw kwaliteiten zo goed mogelijk kunnen matchen tot wederzijds voordeel en plezier!

 
   
   
   
   
Voorrang bij toelating
  Familieleden, en mensen die al eerder hebben getracht lid te worden maar in eerdere jaren zijn uitgeloot hebben voorrang bij loting. Om voor familievoorrang in aanmerking te komen moet het familielid tenminste sinds de start van het huidige veldseizoen (vorige zomer) lid zijn van Zwaluwen

 
   
   
   
Welke (relevante) diploma’s bezit u?
   
 
   
   
   
Sponsoring
   
Tot slot