Inschrijvingsformulier Seizoen 2024-2025


Kom jij ook hockeyen bij Zwaluwen komend seizoen? Je kunt je inschrijven bij de hockeyafdeling van Zwaluwen Utrecht 1911 tijdens de jaarlijkse inschrijfperiode. De inschrijfperiode vindt plaats in het voorjaar. Tijdens deze periode kun je je inschrijven als hockeylid voor het nieuwe seizoen dat eind van de zomer van start gaat. Inschrijven kan via het onderstaande digitale inschrijformulier.


De contributie van het seizoen 2023-2024 staat vermeld op de site. In de voorjaars ALV van medio mei wordt de contributie van het nieuwe seizoen vastgesteld. Houd rekening met een jaarlijkse kostenstijging t.g.v. inflatie.


De inschrijfperiode voor het seizoen 2024-2025 loopt van 1 maart tot 30 april 2024.


Jongste jeugd: in aanvulling daarop is aanmelding mogelijk voor schoolgaande kinderen die zijn geboren op of na 1-10-2019 en vóór 1-1-2020, indien het kind komend seizoen op school is ingedeeld in groep 3. Vermeld dit dan duidelijk bij de inschrijving.


Aanmeldingsprocedure Jeugd

Bij meer animo dan plaats, zal er geloot worden. Er zijn verschillende voorrangscriteria voor een lidmaatschap. Het tijdstip van inschrijving speelt hierbij geen rol. De volledige aanmeldingsprocedure vind je hier.


Aanmeldingsprocedure Senioren

Ook voor senioren is er niet altijd plek. Beschikbare plaatsen worden toegewezen aan de ingeschrevenen, op basis van volgorde van inschrijving. Een beschikbare plek in een passend team voor de kandidaat is een belangrijk aanvullend criterium. 


Dames 1 en Heren 1

Voor de senioren selectieteams Heren 1 en Dames 1 worden aparte selectietrainingen georganiseerd. Wil je meer informatie hierover, stuur dan een mail aan onze Technische Manager via [email protected] 


Hoe wilt u inschrijven?
   
Let op:
  Hieronder vult u de persoonlijke gegevens van uw kind in

 
Persoonlijke gegevens aspirant lid
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Type lidmaatschap
   
Financieel
  Zie voor de regels rondom contributie het Huishoudelijk Reglement (opent in nieuw venster): https://hockey.zu1911.nl/files/library/hr_zwaluwen_utrecht_1911_hockey.pdf

 
   
 
   
 
   
U-Pas
  De U-pas is een kortingspas voor inwoners van Utrecht, Houten, Breukelen, Maarssen, De Bilt, Nieuwegein en IJsselstein met een laag inkomen. U-pashouders krijgen met de pas korting op sport, recreatie en cultuur.

 
   
Ervaring
   
   
Voor junioren: Gegevens ouder(s)/verzorger(s)
   
   
  (Geheel getal)  
   
Voorkeuren spelniveau en veldpositie (senioren)
   
   
Vrijwilligerstaken - waar bent u goed in ?
  Zwaluwen is een club voor en door vrijwilligers. Enkel contributie betalen volstaat niet om uw hockeywedstrijden en trainingen mogelijk te maken. Daarom zetten nagenoeg alle trainers, coaches, bestuursleden en commissieleden zich in als vrijwilliger. Ook van u verwachten we een bijdrage aan de club. Het geeft niet welke, voor elke bijdrage is een plek. U hoeft hier niet wekelijks inzetbaar voor te zijn; ook voor eenmalige taken hebben we mensen nodig. We vragen u onderstaande vragen zo volledig mogelijk in te vullen zodat we uw kwaliteiten zo goed mogelijk kunnen matchen tot wederzijds voordeel en plezier!

 
   
   
   
   
Voorrang bij toelating
  Familieleden, en mensen die al eerder hebben getracht lid te worden maar in eerdere jaren zijn uitgeloot hebben voorrang bij loting. Om voor familievoorrang in aanmerking te komen moet het familielid tenminste sinds de start van het huidige veldseizoen (vorige zomer) lid zijn van Zwaluwen

 
   
   
   
Welke (relevante) diploma’s bezit u?
   
 
   
   
   
Sponsoring
   
Tot slot
   
   
   
 
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.