Nieuwsoverzicht
Info opstarten trainingen jeugd
26-4-2020  | 

Beste Zwaluwen,

 

Wat een goed nieuws, we mogen weer hockeyen!

We hebben meteen de sproei installatie van veld 1 na zoveel weken rust maar weer eens uitgeprobeerd!

 

In dit bericht tref je veel informatie aan over hoe we de trainingen voor onze jeugd verantwoord en veilig willen opstarten. Lees dit dan ook aandachtig door, bij voorkeur samen met je hockeyende kind(een).


Achtergronden:

 

 • Het kabinet heeft afgelopen week teamsporten voor de jeugd weer mogelijk gemaakt vanaf 28 april. Alle competities van dit lopende seizoen zijn definitief beëindigd.
 • We zijn afhankelijk van het vrijgeven van het sportpark door gemeente. De verwachting is dat de gemeente dit één dezer dagen daadwerkelijk zal doen.
 • De KNHB heeft een protocol opgesteld hoe trainingen verantwoord weer kunnen worden opgestart.

 

Op basis van deze kaders hebben we voor onze vereniging ten aanzien van het trainingsschema de volgende uitgangspunten opgesteld:

 

 • De benjamins tot en met D-teams mogen weer trainen zonder ‘1,5 meter beperking’.
 • De overige jeugdteams (C t/m A) mogen weer trainen, maar met 1,5 meter beperking en een maximum van 28 spelers per heel veld. Dit betekent dat de carrouseltraining van de C-jeugd op dinsdag wordt gewijzigd in een normale training, waardoor de JC1 en MC1 in plaats van de dinsdagtraining op zaterdagochtend gaan trainen. Deze teams krijgen hierover ook nog separaat bericht.
 • Alle trainingen stoppen een kwartier eerder om het aantal personen dat tegelijk op ons sportpark is te minimaliseren.
 • Er wordt bij de doordeweekse trainingen geen gebruik gemaakt van keepersuitrustingen. Keepers kunnen als veldspeler met hun eigen team meetrainen. Daarnaast zal op zaterdagochtend een keeperstraining worden georganiseerd.
 • Voor de senioren is er helaas geen mogelijkheid om te hockeyen.
 • Je mag buiten de trainingstijden het sportpark niet betreden, dus ook niet om op eigen gelegenheid een balletje te slaan.

 

Om de trainingen verantwoord en veilig te kunnen laten plaatsvinden is de week van 28 april tot 1 mei voor ons een testweek. We gaan op woensdag 29 april testen met achtereenvolgens een deel van de benjamins, de F- en de E-jeugd. De betrokken teams krijgen hierover separaat bericht. Er zal door deze teams ‘gewoon’ getraind worden maar voor ons is deze test nadrukkelijk bedoeld om alle logistieke uitdagingen in praktijk te toetsen. Denk daarbij aan regels rondom halen en brengen van kinderen, aanwezigheid rondom velden, gebruik van het nest en materialen. We evalueren de test en op basis daarvan kunnen we de trainingen voor de overige jeugdteams hervatten vanaf maandag 4 mei.


De trainers van alle jeugdteams zijn zoveel mogelijk dezelfde vertrouwde gezichten. Nieuw is de aanwezigheid van een COVID-verantwoordelijke. Deze functionaris is verantwoordelijk voor het naleven van alle maatregelen, het uitgeven van trainingsmaterialen en het ontsmetten daarvan. Aanwijzingen van de COVID-verantwoordelijke dienen te allen tijde opgevolgd te worden, niet in de laatste plaats omdat de protocollen dat van ons verlangen. Deze functie wordt bij toerbeurt ingevuld door bestuursleden en TC-leden. Zij zullen herkenbaar zijn aan de gele scheidsrechtersjasjes. Desinfecterende middelen zijn beschikbaar voor alle trainers.


Het Zwaluwennest en daarmee ook de toiletten worden niet gebruikt. Toegang tot de lockerruimte is er alleen voor trainers en de COVID-verantwoordelijke. Voor wat betreft gebruik van de toiletten maken we voor de benjamins een uitzondering. Dringende oproep om kinderen net voordat ze naar de training komen thuis te laten plassen!


Belangrijk om te weten voordat je (kind) naar de training komt:

 

 • Ben je niet fit, kom dan niet trainen!
 • Voel je je niet comfortabel om te komen trainen in deze periode (ookal ben jezelf wel fit), meld dit bij je trainer. Uiteraard is trainen geen verplichting!
 • Er is weinig tot geen tijd om om te kleden. Zorg dat je in je trainingstenue aanwezig bent.
 • Je hebt een Zwaluwenshirt aan en een wit shirt bij je, omdat we geen hesjes van de club kunnen gebruiken.
 • Zorg voor een eigen bidon met water.
 • Maak grote fietsgroepen en laat die door het minimaal benodigd aantal ouders begeleiden. Laat bij voorkeur kinderen met elkaar -dus zonder ouders- fietsen als dat verantwoord is.
 • Kinderen kunnen worden afgegeven bij de turnhal. Daar worden ze opgehaald door de trainer. Ze lopen als team in één keer met elkaar naar het deel van het veld waarop getraind wordt.
 • Spelers komen om te trainen. Rondhangen rond de velden deze periode even niet. Ook ouders kunnen helaas niet blijven kijken.
 • Kom OP TIJD naar de training (dus niet te vroeg en niet te laat). We willen zo min mogelijk bewegingen van en naar de velden.
 • Trainers zorgen dat materiaal aanwezig is. Na de training zullen zij het verzamelde materiaal weer opruimen.
 • We zijn blij dat weer mogen hockeyen en hebben elkaar enorm gemist. Maar… knuffels en high-fives bij mooie acties en doelpunten mogen helaas nog even niet.

 

 


We beseffen dat we veel flexibiliteit en aanpassingsvermogen van iedereen vragen. Toch doen we een beroep op ieders begripen constructieve medewerking. We doen er alles aan om hockey voor de jeugd weer mogelijk te maken binnen de speelruimte die de overheid in het licht van onze gezondheid biedt. Mochten de richtlijnen nog wijzigen zullen we uiteraard onze spelregels daarop aanpassen en word je daarover geïnformeerd.

Er volgt na de test van komende week nog een mail met praktische instructies in aanloop naar de trainingen vanaf 4 mei. Trainers en assistent-trainers worden ook separaat nog geïnstrueerd via mail. Daarnaast zullen Rens en Russel (onze trainingscoördinatoren) de eerste dagen onze trainers ondersteunen.

 

Veel hockeyplezier!

Namens het voltallige bestuur,

Michiel Verlaak

Voorzitter Zwaluwen Utrecht 1911, afdeling Hockey


terug naar vorige scherm