Nieuwsoverzicht
De inschrijving voor seizoen 20-21 is open!!
29-2-2020  | 
Het kan weer: inschrijven als lid voor het nieuwe seizoen!

Inschrijven als aspirant jeugdlid

Voor de jeugd (tot en met de A- leeftijd) is er in het voorjaar van 1 maart tot en met 15 april een inschrijfperiode voor het nieuwe seizoen 2020-2021. De verwachting is dat er geloot moet worden omdat er veel animo zal zijn voor een lidmaatschap, zeker bij de jongste jeugd. Bij de oudere jeugd komen er waarschijnlijk maar zeer beperkt plekken vrij voor nieuwe leden. Ook deze worden bij loting toegekend aan de ingeschreven aspirant-leden.

Ga direct naar het inschrijfformulier en klik hier.


Senioren 
De inschrijving voor senioren is mogelijk voor personen geboren vóór 1-10-2003. Omdat er ook bij de senioren helaas niet veel plaatsen beschikbaar komen, worden de beschikbare plaatsen toegewezen aan de ingeschrevenen. Toewijzing vindt vooral plaats op basis van volgorde van inschrijving (inschrijvingen tijdens de inschrijfperiode sluitend op 15 april gaan voor), waarbij een plek in een passend team voor de kandidaat een belangrijk aanvullend criterium is. 

Dames 1 en Heren 1
Voor de senioren selectieteams Heren 1 en Dames 1 worden aparte selectietrainingen georganiseerd. Nadere informatie hieromtrent kan worden verkregen via de technische commissie ([email protected])

Voorrangscriteria 
Er zijn verschillende voorrangscriteria voor een lidmaatschap. Het tijdstip van inschrijving tijdens de inschrijfperiode bij speelt hierbij bij de jeugd geen rol. Bij de jeugd zijn er echter meestal erg weinig opzeggingen, dus daar is de kans op een lidmaatschap - ook met voorrang -  klein. De complete inschrijfprocedure inclusief voorrangsregeling is te vinden in bijgevoegd document. 
 
Ga direct naar het inschrijfformulier en klik hier.

Bijlage: aanmeldingsprocedure 2020-2021 - definitief(1).pdf

terug naar vorige scherm