Nieuwsoverzicht
Inschrijven als nieuw lid kan vanaf 1 maart!!
28-2-2021  | 
Inschrijven als aspirant jeugdlid
Voor de jeugd (tot en met de A- leeftijd) is er in het voorjaar van 1 maart tot en met 15 april een inschrijfperiode voor het nieuwe seizoen 2021-2022. De verwachting is dat er geloot moet worden omdat er altijd veel animo is om lid te worden van de hockey afdeling van Zwaluwen Utrecht 1911, zeker bij de jongste jeugd. Bij de oudere jeugd komen er jaarlijks maar zeer beperkt plekken vrij voor nieuwe leden. Ook deze worden bij loting toegekend aan de ingeschreven aspirant-leden.

Ga direct naar het inschrijfformulier en klik hier.


Senioren
De inschrijving voor senioren is mogelijk voor personen geboren vóór 1-10-2004. Omdat er ook bij de senioren helaas niet veel plaatsen beschikbaar komen, worden de beschikbare plaatsen toegewezen aan de ingeschrevenen. Toewijzing vindt vooral plaats op basis van volgorde van inschrijving (inschrijvingen tijdens de inschrijfperiode sluitend op 15 april gaan voor), waarbij een plek in een passend team voor de kandidaat een belangrijk aanvullend criterium is.

Dames 1 en Heren 1
Voor de senioren selectieteams Heren 1 en Dames 1 worden aparte selectietrainingen georganiseerd. Nadere informatie hieromtrent kan worden verkregen via de technische commissie ([email protected])

Voorrangscriteria
Er zijn verschillende voorrangscriteria voor een lidmaatschap. Het tijdstip van inschrijving tijdens de inschrijfperiode bij speelt hierbij bij de jeugd geen rol. Bij de jeugd zijn er echter meestal erg weinig opzeggingen, dus daar is de kans op een lidmaatschap - ook met voorrang - klein. De complete inschrijfprocedure inclusief voorrangsregeling is te vinden in bijgevoegd document.
 


Bijlage: aanmeldingsprocedure20212022definitief.pdf

terug naar vorige scherm